Een compleet turn-key project bestaat uit meerdere fasen. Deze beschrijven we graag voor u. Van de eerste twee fasen die voorafgaand aan de uiteindelijke opdracht worden uitgevoerd, kunt u vrijblijvend gebruikmaken.

3. Engineeringfase

In de engineeringfase vangt het ontwerpproces daadwerkelijk aan. Ons engineeringteam ontwerpt en berekent definitief de benodigde materialen, stellingen, interne transport en alle overige benodigdheden die in het magazijn, distributiecentrum of bedrijf moeten worden geplaatst. In deze fase wordt ook op schrift vastgelegd wat uw wensen zijn en wat u van ESRA Turn-key Projecten mag verwachten. Er wordt een programma van eisen opgesteld waarin uw wensen en de functies van het project dat gerealiseerd dient te worden staan. Ook de randvoorwaarden en de planning worden hierin opgenomen.

De engineeringfase is afgerond wanneer het voor beide partijen duidelijk is wat er wanneer geleverd en gebouwd moet worden. Na het afronden van deze fase gaat uw project naar de voorbereidingsfase.

20.hoogbouwkraanmagazijn

4. Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase beginnen we met het maken van plannen over de daadwerkelijke realisering van het project. We bestellen de benodigde materialen en goederen en overleggen met diverse (zuster)bedrijven of specialisten die als onderaannemer kunnen worden ingezet. Hierbij vergelijken wij voor u alle offertes en prijsopgaves. We zetten een projectadministratie op, verstrekken opdrachten en maken afspraken met de onderaannemers met wie een overeenkomst is bereikt. Vervolgens is alles klaar voor de daadwerkelijke levering en bouw van het project.

8.legboordstelling 50mm

5. Realisatiefase

De realisatiefase is voor u als opdrachtgever de meest interessante fase. Nu begint visueel te worden wat op papier is ontworpen en worden plannen gerealiseerd. De projectleider van ESRA Turn-key Projecten zorgt er tijdens de werkzaamheden voor dat elk facet van uw project op de juiste tijd en in de juiste volgorde wordt geleverd en gebouwd, zodat de bouwtijd beperkt blijft en de diverse bouw- en montageploegen zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden.

11.inrijstelling 50mm

6. Projectafronding

In de laatste fase wordt het turn-key project afgerond en opgeleverd en kunt u uw oplossing daadwerkelijk in gebruik gaan nemen. Tijdens de oplevering dient u als opdrachtgever het opgeleverde project samen met een afgevaardigde van ESRA Turn-key Projecten te controleren. Eventuele onduidelijkheden of knelpunten kunnen in de projectafronding nog worden opgelost. Daarbij heeft u natuurlijk ook recht op een garantieperiode.

7. Gepersonaliseerde aftersales service

ESRA heeft een deskundig, uitmuntend en landelijk dekkend serviceapparaat. U kunt niet alleen bij ons terecht voor de jaarlijkse keuring en/of het reguliere periodieke onderhoud, maar ook voor service en storingen. Als er zich onverhoopt een probleem voordoet in de jaren na de oplevering van uw project, kunt u rechtstreeks met ons communiceren zonder contact te hoeven opnemen met verschillende organisaties. Dit maakt een sneller en efficiënter incidentbeheer mogelijk. Wilt u de levensduur van uw faciliteit, de capaciteit en productiviteit ervan zo hoog mogelijk houden? Dan is het voordelig om het meest geschikte en relevante kant-en-klare magazijn en/of interne transportontwerp en het aansluitend goed laten onderhouden en monitoren daarvan door een betrouwbare partner te laten implementeren.

Turn-key projecten in de toekomst

Turn-key projecten nemen nu al een belangrijk onderdeel in binnen de nieuwbouw, verbouw en verhuizingen van organisaties. U krijgt niet alleen een ideale indeling en logistieke stroom binnen het bedrijf, maar hoeft u ook minimaal te verdiepen in de wet- en regelgeving omtrent bouwen, monitoren, veiligheid en overige complexe voorwaarden. Hierdoor is het voor veel bedrijven die logischerwijs minder verstand hebben van logistieke projecten lastig om zelf een allesomvattend project te leiden. Het risico bestaat hierbij dat er kostbare vergissingen worden gemaakt die financiële schade kunnen veroorzaken. Daarom kiezen veel opdrachtgevers ervoor om een partij als ESRA Turn-key Projecten in de arm te nemen die verstand van zaken heeft. Ook weten wij welke onderaannemers betrouwbaar zijn en hoogwaardige kwaliteit leveren. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van de gangbare prijzen, waardoor wij ten behoeve van u kunnen onderhandelen met leveranciers van materialen en diensten. Laat u uw turn-key project uitvoeren door ESRA Turn-key Projecten? Dan bespaart u daarmee uiteindelijk een hoop tijd en geld!

Neem contact met ons op

Neem meteen contact op om uw aanvraag te bespreken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!

Contact opnemen
Eric Bras